OS X 10.8.2 Mountain Lion Build 12C53光盘版

OS X 10.8.2 Mountain Lion Build 12C53全新安装使用